Druk, druk, druk en dan ook nog vrijwilligerswerk? JA! Juist dan.

Druk, druk, druk en dan ook nog vrijwilligerswerk? JA! Juist dan.

Voor een vrijwilligersprogramma hoor ik soms van HR-managers dat hun medewerkers te druk zijn of te veel op hun bordje hebben om ook nog vrijwilligerswerk te doen. Veel van hun medewerkers denken ‘Ja, vrijwilligerswerk is mooi en gaaf om te doen maar alleen als ik tijd heb’ en soms gevolgd door ‘en dat heb ik niet; het is meer iets voor collega’s die het minder druk hebben’.

Hoe kunnen HR-managers er nu voor zorgen dat de ‘drukke’ medewerkers en het MT enthousiast worden en blijven?

Want hoe ironisch is het dat namelijk dat als uit onderzoek blijkt dat als mensen zich oriënteren op een nieuwe baan, de mogelijkheid om iets terug te doen voor de samenleving als belangrijk wordt ervaren, en als men eenmaal begonnen is dit als eerste ‘sneuvelt’ als men het druk heeft. Zeker als vrijwilligerswerk al niet in de bedrijfscultuur zit. Voor mij is dit een van de belangrijkste oorzaken waardoor het deelnamepercentage aan een vrijwilligersprogramma binnen sommige bedrijven zo laag is. In een vorige blog schreef ik over oplossingen voor vrijwilligerswerk waarvoor je niet naar ‘buiten’ hoeft en in deze ga ik meer in op de ‘psyche’ achter vrijwilligerswerk.

Als we iets verder kijken, blijkt dat de tegenspraak tussen aspiratie en realiteit er (mede) voor zorgt dat we ontevreden zijn/ongelukkig zijn op ons werk. En dat is niet alleen het probleem van de medewerkers maar ook (of misschien wel juist) van de werkgever. Uit onderzoek van uitzendbureau Robert Haft blijkt dat geluk en tevredenheid cruciaal zijn voor het succes van een organisatie.

Maar wat zorgt er nu voor dat medewerkers gelukkig/tevreden zijn? Uit het onderzoek blijkt dat de ca 12.000 respondenten geluk definiëren als ‘bijdragen aan iets groters, betekenisvols’ waardoor zij ‘geïnjecteerd’ worden met positieve gevoelens zoals o.a. hoop, optimisme, vertrouwen, dankbaarheid en inspiratie. Op basis hiervan kan volgens de onderzoekers werkgeluk onderverdeeld worden in 3 kernemoties; enthousiasme, interesse en tevredenheid. Qua werk hebben we het dan over een gevoel van (professionele) groei, tevredenheid en betekenis.
Gelukkige en tevreden werknemers zijn de basis van iedere gezonde en bloeiende organisatie omdat zij:

* loyaler en flexibeler zijn
* de beste ambassadeurs zijn voor je bedrijf
* beter presenteren (zowel individueel als team)
* productiever zijn
* over het algemeen creatiever en innovatiever zijn
* minder vaak afwezig zijn

Maar wat heeft dit nu met een vrijwilligersprogramma te maken?

Het onderzoek toont ook aan dat werknemers die trots zijn op hun werkgever 2,8 keer meer kans hebben om gelukkig te zijn op het werk dan mensen die dat niet zijn. Sterker nog, wereldwijd is ‘trots op hun bedrijf’ de nummer 1 drijfveer voor medewerkersgeluk/tevredenheid op het werk.

Aan trots liggen natuurlijk veel oorzaken ten grondslag maar hoe de organisatie iets terugdoet voor de samenleving speelt hierin een belangrijke rol. En als je je medewerkers centraal stelt en ze ondersteunt in hun wens om goed te doen, dan wordt dat aandeel in trots nog groter en belangrijker. En deze empowerment draagt ook bij aan het gevoel van ‘geluk’ bij je medewerkers. In het onderzoek geeft 23% aan geen gevoel van controle te hebben over hun werkzaamheden en 27% geeft aan geen ruimte te hebben voor creativiteit. Andere genoemde factoren die bijdragen aan ‘geluk’ zijn interessant en zinvol werk, relatie met collega’s en werk/privé balans.

Vrijwilligersprogramma!

Juist een vrijwilligersprogramma bundelt al deze factoren! Een goed programma zorgt ervoor dat het de medewerkers erbij betrekt, dat het programma aansluit bij de organisatie en creëert een gevoel van betekenis dat verder gaat dan de dagelijkse werkzaamheden. Empowerment, positieve relaties en betekenis, het zit allemaal in een goed bedrijfsvrijwilligersprogramma. Bovendien wordt een goed vrijwilligersprogramma door medewerkers niet gezien als ‘moetje’, het geeft de medewerkers juist het gevoel dat wat zij privé belangrijk vinden – goed doen – is geïntegreerd in hun werk. Als een bedrijfsvrijwilligersprogramma naadloos aansluit bij de organisatie, verweven is in de cultuur dan kost het de medewerkers geen moeite om eraan deel te nemen; het is gaaf!

Wil je dat je vrijwilligersprogramma een succes wordt? Zorg voor een aansprekend vrijwilligersprogramma dat ‘los komt van papier’, wat een belevenis is voor je medewerkers waaraan zij actief kunnen bijdragen. Alleen zo kom je tot druk, druk, druk en, gaaf ook nog vrijwilligerswerk!

Want wat goed is voor je medewerkers en maatschappij is goed voor je bedrijf en dat maakt iedereen gelukkig!

Meer weten over een goed vrijwilligersprogramma? Stuur een berichtje en ik help je erbij! Of download de 5 tips!

DD18Admin

No Comments

Post a Comment