Hoe de kracht van echt goed doen zorgt voor groei!

Goed doen zorgt voor bedrijfsgroei

Hoe de kracht van echt goed doen zorgt voor groei!

Slimme leiders en managers weten natuurlijk allang dat wanneer werknemers zich gewaardeerd voelen, ze ook productiever zijn. Het is dus ook geen verrassing dat veel bedrijven hun waardering laten blijken door allerlei voorwaarden bieden om hun medewerkers betrokken te houden; van flexibele uren tot thuiswerken. Van bio-lunch tot onbeperkt vakantie. Logisch allemaal, zeker als je weet dat medewerkers die zeer betrokken zijn, gemiddeld ca $2.400 extra aan waarde toevoegen aan een bedrijf in termen van verbeterde productiviteit en verminderd ziekte verzuim. Oftewel hoe oprecht goed doen zorgt voor groei.

Allemaal mooie arbeidsvoorwaarden die veel medewerkers aanspreken maar wat veel leiders/managers zich (nog) niet realiseren dat er nog veel winst te behalen valt door je te verbinden met medewerkers buiten deze ‘standaard’ voorwaarden. Een uniek en oprecht vrijwilligersprogramma kan de aanjager hiervan zijn en helemaal als je de mensen laat meebeslissen! Zeker in deze tijd. Zowel klanten als de samenleving verlangt tegenwoordig andere waardes van bedrijven. En ga je daar niet in mee dan kun je het shaken, bij aanbestedingen is het een knock-out criterium. Een vereiste is wel dat het in het DNA van je bedrijf zit, oprecht en authentiek is en niet aan de zijkant onder de noemer ‘kijk mij eens goed mvo-bezig zijn’.

Groei – goed doen doet goed volgen

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat werknemers die werken voor een organisatie waarvan zij zien en merken dat die actief bijdraagt aan de samenleving, de neiging hebben om hun werk als zinvoller te beschouwen. Dit wordt ook wel de wet van wederkerigheid genoemd: als medewerkers zien dat hun werkgevers goed doen in hun dagelijkse gang van zaken meeneemt, dan zullen zij geneigd zijn dit voorbeeld te volgen.

Groei – geef medewerkers een stem

Goed doen doet goed volgen kan nog meer versterkt worden als medewerkers autonoom zijn in hun keuze van vrijwilligerswerk of inspraak hebben in het corporate vrijwilligersprogramma. In een recente studie werden 700 fulltime werknemers uit vijf regio’s – Canada, Singapore, Frankrijk, China en Hong Kong – ondervraagd. De uitkomst is dat werknemers zich (nog) meer betrokken voelen als zij autonoom mogen beslissen en dat zij zich meer voldaan voelen als zij een stem hebben in het vrijwilligersbeleid.

Een belangrijke aanbeveling voor bedrijven is dus het ‘extern’ georiënteerd denken van vrijwilligerswerk (goed voor m’n imago) vooraf te laten gaan/te verbinden met intern denken (verbeterde betrokkenheid/productiviteit) door hun medewerkers ervan bewust te maken en ze erbij te betrekken en niet top-down een programma te lanceren.

Een mooi voorbeeld is de Canadese financiële coöperatie Vancity, die haar merk volledig heeft gebouwd op de vrijwilligers- en samenlevingsprojecten. Zij nodigt haar werknemers uit om projecten aan te dragen en met elkaar over de hoogte van de toewijzing te stemmen. Zij heeft dit ook verwoord in haar pay-off “Make good money”.

Groei – goed doen is aantrekkelijk

Organisaties die het ‘goed doen’ echt in hun DNA hebben verweven, zijn zeer aantrekkelijk voor aanstormend talent uit Generatie Z en de huidige millennials. Want zij hechten enorm veel waarde aan dergelijke initiatieven en prikken makkelijk door het ‘corporate mvo windowdressing’ heen met alle negatieve gevolgen van dien. Zorg daarom dat je vrijwilligersinitiatieven oprecht zijn, aansluiten bij wat het bedrijf uniek maakt want alleen zo kunnen je mensen zich ermee verbinden en is het logisch. En dan ben je er nog niet. Want woorden zijn één maar waarmaken is twee. Dus als je je medewerkers erbij betrekt, zorg dat ze gehoord worden, dat ze antwoord krijgen op hun vragen (ook al is het een afwijzing oid). Als mensen namelijk niks horen raken ze gefrustreerd en komt je mooie initiatief als een boemerang terug. Dus in alles wat je doet met je vrijwilligersproject, hou je mensen op de hoogte van je beweegredenen en beslissingen (positief of negatief)

Groei – goed doen zorgt voor goede omzet

Voor bedrijven die (nog) steeds van mening zijn dan ‘goed doen’ initiatieven duur en lastig zijn; bereid je voor op een negatieve groei. Als winstgevendheid je enige beweegreden is, zullen je medewerkers eerder ontevreden zijn, vaker ziek zijn, thuis zitten met burn-out verschijnselen of (erger nog) ontslag nemen. Met tot gevolg dat de vooruitzichten van je bedrijf minder rooskleurig worden. Oftewel goedkoop is in dit geval duurkoop want om niks te doen aan vrijwilligerswerk kan op korte termijn geld besparen maar kost zeker geld op lang(ere) termijn.

Bovendien is de gedachte van veel leiders/managers dat de samenleving en de problemen in de wereld de zorg van de overheid is, achterhaald. Bedrijven hebben een enorme rijkdom, macht en bereik (De management goeroe Michael Porter noemt dit shared value), en moeten opstaan, meedoen en een voorbeeld stellen – zowel extern naar de samenleving waarin ze opereren als intern naar hun mensen.

Groei – voor jezelf, je bedrijf, je medewerkers en de maatschappij
Vrijwilligerswerk betaalt zich niet alleen uit in een betere wereld waarin we (en onze kinderen) leven, het zorgt voor persoonlijke (intrinsieke) groei, een tevreden, betrokken en gezond personeelsbestand en een bloeiend bedrijf. En zo zorgt echt ‘goed doen’ voor groei want wat goed is voor je medewerkers en maatschappij is goed voor je bedrijf!

Charles Giesberger

No Comments

Post a Comment