Waarom vrijwilligerswerk onderdeel van een HR-jaarplan hoort te zijn

Waarom vrijwilligerswerk onderdeel van een HR-jaarplan hoort te zijn

Veel HR-professionals zijn er in deze tijd weer druk mee, hun HR-jaarplan of roadmap voor 2019. In het HR-jaarplan wordt het HR-beleid vertaald naar acties en activiteiten om de HR-doelen te realiseren en de business en overall bedrijfsdoelen te ondersteunen. Afhankelijk van de organisatie komen er onderwerpen aan bod zoals de ontwikkeling van de organisatie, cultuur, personeelsmanagement, learning & development en natuurlijk vakinhoudelijke ontwikkelingen zoals AI, employee journey, employer brand en nieuwe recruitment methodes. Dit geheel ondersteund door KPI’s. Bij veel van deze onderwerpen wordt vrijwilligerswerk zelden genoemd als middel om dat betreffende doel te bereiken. En dat is een gemiste kans wat medewerkersvrijwilligerswerk heeft een positieve invloed op veel facetten van HR. De belangrijkste voorwaarde is dat het vrijwilligersprogramma naadloos aansluit bij de missie/waarden van de organisatie. In een HR-jaarplan komt de toegevoegde waarde van een vrijwilligersprogramma tot uiting in o.a. de volgende onderdelen:

  1. Employee Engagement
  2. Personeelsmanagement
  3. Ontwikkeling
  4. Medewerkers

1- Employee Engagement

Iedere HR professional is bekend met de onderzoeken van Gallup naar Employee Engagement waaruit blijkt dat ca 80% van de werknemers zich niet echt betrokken voelt bij de onderneming. Deze groep in niet echt happy en tevreden met hun baan. Uit onderzoek blijkt dat 75% van de mensen juist meer betrokken en tevredener is bij/met hun werk als zij de mogelijkheid krijgen om aan vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast gaf 40% van CHRO’s aan dat vrijwilligerswerk de nummer 1 factor is om bij te dragen aan medewerkersbetrokkenheid. Naast de verbeterde betrokkenheid zal ook het verzuim aanzienlijk dalen aldus het Gallup onderzoek: betrokken medewerkers zijn gemiddeld 2.7 dagen afwezig vs 6.2 voor niet-betrokken medewerkers.
Staat bij jou employee engagement en/of teambuilding als onderwerp in je HR-plan, denk dan eens aan de inzet van vrijwilligerswerk. In de praktijk bleek namelijk bij de United Health Group dat 87% van de medewerkers aangaf dat vrijwilligerswerk bedraagt aan verbeterde werkrelaties en teambuilding!

2- Personeelsmanagement

In deze tijd een hot-item want de ‘war-for-talent’ is in volle gang en staat naast het vinden, het behouden van goede medewerkers hoog op de agenda. Uit onderzoek van TowerPerrin blijkt dat gemiddeld 25% van de niet-betrokken werknemers op zoek is naar een nieuwe baan of daarvoor open staat. Stel dat je 100 medewerkers hebt, dan zijn er volgens Gallup 80 niet echt betrokken en daarvan staan er 20 open voor een nieuwe werkgever. Het vervangen van een medewerker kost gemiddeld 20% van het bruto-jaarsalaris. Bij een modaal salaris is dit € 7.300,- per medewerker (dat is dus bijna 150.000,- bij 20 ontevreden medewerkers) en dan zijn de kosten van eventuele W&S-bureaus niet meegerekend. Tel uit je wist als je door een vrijwilligersprogramma een of meerdere medewerkers kan behouden!

Daarnaast is een vrijwilligersprogramma tegenwoordig van groot belang bij het vinden en binden van (jong)talent. Van de huidige generatie Millenials vindt 74% een gedegen vrijwilligersprogramma zeer belangrijk bij de keuze van een werkgever. Terwijl de echte ‘Zingevingsgeneratie’ eraan komt; generatie Z. Voor deze groep is er meer dan euro’s, meer dan een tafelvoetbal en borrels alleen, zij willen bijdragen aan de samenleving en verwachten dat hun werkgever ze daarin steunt. Een uniek vrijwilligersprogramma kan doorslaggevend zijn of dat ene (top)talent wel of niet voor jou kiest!

3- Ontwikkeling

Werknemers willen zich blijven ontwikkelen, werk en de manier van werken verandert snel. Ondernemingen zullen daarin mee moeten gaan en hun werknemers de mogelijkheid bieden zich te blijven ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel in het HR-plan en terecht want stilstand is (zeker in deze tijd) achteruitgang. En juist hierin ligt een kans, want door je ontwikkelingsprogramma te koppelen aan je vrijwilligersprogramma sla je 3 vliegen in 1 klap; medewerkers kunnen zich ontwikkelen, medewerkers worden gesteund in hun wens om goed te doen en laat je je sociale missie zien. En dat vaak tegen een fractie van de kosten van een trainingsbureau. Vrijwilligerswerk kan ingezet worden voor het ontwikkelen diverse skills en competenties; je kan er veel meer mee doen dan alleen een middagje goed doen. Zo is pro-bono vrijwilligerswerk erg goed om leiderschaps- en project management kwaliteiten te ontwikkelen of helpt bijv lesgeven op school voor het ontwikkelen van communicatieve en presentatie vaardigheden.

4- Medewerkers

In de voorgaande punten zijn een aantal positieve effecten van vrijwilligerswerk voor de onderneming beschreven maar wat zijn nu de positieve effecten van vrijwilligerswerk voor de mensen zelf? Naast het feit dat mensen gesteund worden in hun wens om goed te doen, heeft vrijwilligers werk een aantoonbaar effect op de psychische en fysieke staat van de medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligerswerk invloed heeft op:
1- Gezondheid – vrijwilligers geven aan zich beter te voelen zowel fysiek, mentaal en emotioneel
2- Stress – vrijwilligerswerk helpt medewerkers het gevoel van stress te verminderen
3- Betekenis – vrijwilligerswerk zorgt voor een diepere band met de samenleving en anderen
4- Betrokkenheid – vrijwilligers zijn meer betrokken bij en schenken meer aandacht aan hun gezondheid

Naast de bovenstaande elementen uit een HR-jaarplan of roadmap waar vrijwilligerswerk een positieve bijdrage aan kan leveren zijn er nog meer (bedrijfsbrede) aspecten waar het aan bijdraagt, denk hierbij aan de stijging van de productiviteit als gevolg van betrokken medewerkers, een unieke on-boarding experience waardoor je direct ambassadeurs creëert en natuurlijk je employer brand. Tenslotte kan vrijwilligerswerk een hele belangrijke aanjager zijn in de zoektocht naar werkgeluk zoals ik eerder schreef .

De toegevoegde waarde van vrijwilligerswerk is er. En daarom verdient vrijwilligerswerk een prominente plek in ieder HR-jaarplan want het is niet alleen mooi om te doen, het geeft de deelnemers ook een goed gevoel en het draagt daadwerkelijk bij aan de HR-performance door verbeterde medewerkersbetrokkenheid, personeelsmanagement en ontwikkeling. En zo creëer je jouw eigen win-win-win scenario, voor je medewerkers, je bedrijf en de maatschappij. Beter kan het jaar niet beginnen, toch?

DD18Admin

No Comments

Post a Comment