De onzichtbare kracht van vrijwilligerswerk

De onzichtbare kracht van vrijwilligerswerk

Hoe werknemer, werkgever en maatschappij elkaar helpen en versterken

De keren dat ik vanuit bedrijven hoor dat vrijwilligerswerk “niet iets voor hun is” of “daar hebben we geen tijd voor” zijn haast ontelbaar geworden en dat is zonde. Want als er één instrument is dat snel en eenvoudig in te zetten is èn toegevoegde waarde biedt voor zowel de werknemer, werkgever en de maatschappij dat is het wel vrijwilligerswerk. En dan heb ik het niet een middagje ouderen in een rolstoel door Artis duwen als bedrijfsuitje (en vaak vanuit “purposewashing”) maar juist als structureel onderdeel van je bedrijfsvoering, aansluitend bij je missie, kernwaarden en bedrijfstak. En als je dan denkt vanuit de drie-eenheid werknemer, werkgever en maatschappij waarbij je nooit de een voor de ander laat onderdoen, alleen dan maak je de onzichtbare kracht zichtbaar en til je je organisatie naar een volgend niveau.

De kracht voor de werkgevers

Voor werkgevers vertaalt de kracht zich op een drietal niveaus, te weten bedrijfs-, marketing – en HR-niveau. Feit is dat vrijwilligersprogramma’s bijdragen aan een verbeterde employee engagement en dat organisaties met een hoge employee engagement beter presteren dan hun concurrenten in termen van overall prestaties/bedrijfsvoering en de winst per aandeel. Daarnaast heeft The Corporate Executive Board in 2014 berekend dat per werknemer gemiddeld US$ 2.400,- aan waarde wordt toegevoegd bij bedrijven met een actief vrijwilligersprogramma. Tel daarbij op dat van de millenials 74% (van generatie Z is dit zelfs 93%) aangeeft te willen werken voor een bedrijf met een vrijwilligersprogramma en je hebt een ijzersterk en uniek wervingsinstrument voor nieuwe werknemers maar ook voor het vasthouden van je huidige medewerkers. Want de kosten voor het vervangen van werknemers vergeten we vaak. Het gaat dan om aanzienlijke bedragen want gemiddeld kost het nl gemiddeld één jaarsalaris om één werknemer te vervangen! Tenslotte dragen vrijwilligersprogramma’s bij aan je bedrijfsreputatie in de gemeenschap, maar alleen als je het programma opzet vanuit een intrinsieke motivatie en vanuit de bedrijfsmissie want anders wordt het “purposewashing” en daar prikt men doorheen.

De kracht voor werknemers

Werknemers die participeren in vrijwilligersprogramma’s doen dit vanuit een intrinsieke motivatie, waardoor ze zich als mens ontwikkelen en groeien. Daarnaast zien ze hun collega’s ook activiteiten ondernemen waardoor zij zich op persoonlijk vlak met elkaar verbinden en niet alleen vanuit het werk/functie. Iets wat de horizontale verbinding in een organisatie ten goede komt en “silo-vorming” tegengaat. Verder blijkt uit onderzoek dat 75% van de werknemers aangeeft dat hun werk meer voldoening geeft als de mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen aan een vrijwilligersprogramma. Deze voldoening uit zich onder andere in het verminderde ziekteverzuim en verloop (vergelijk even de hiervoor genoemde kosten voor het vervangen van één medewerker). Daarnaast biedt vrijwilligerswerk een uitstekende mogelijkheid en is het een effectieve manier om je persoonlijke kwaliteiten en functie gerelateerde kwaliteiten (verder) te ontwikkelen, denk hierbij aan communicatie, presentatie, project management, coaching of mentoring. Los even van de besparingen op de kosten van de trainingsbureaus.

De kracht voor de maatschappij

Voor de gemeenschap en maatschappij is de kracht onomstotelijk; dankzij de vrijwilligers houden de maatschappelijke organisaties tijd over om zich te richten op hun doel en hun missie te volbrengen. Daarnaast besparen zij direct op de kosten doordat ze dankzij de vrijwilligers geen extra mensen hoeven in te huren of krijgen zij extra financiële mogelijkheden, afhankelijk van de invulling van het vrijwilligersprogramma door de werkgever. Tenslotte kunnen de maatschappelijke organisaties via werknemers en werkgevers toegang krijgen tot kennis en nieuwe netwerken, die anders voor hun gesloten bleven.

De impact op persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk niveau is meetbaar en kwantificeerbaar. De kracht is bewezen dus waar wacht je op? Begin klein, vanuit je missie, faciliteer het als werkgever, laat werknemers (mede)initiëren, kijk hoe het zich ontwikkelt en blijf structureel betrokken. Zorg dat je de mens, organisatie en maatschappij verbindt en je maakt de kracht van vrijwilligerswerk zichtbaar. Waardoor er een unieke (en niet te kopiëren) bedrijfscultuur ontstaat die je mensen, je bedrijf en de maatschappij naar een hoger niveau tilt.

 

 

Gebruikte onderzoeken o.a.: Gallup 2017, Imperative 2016, The Corporate Executive Board Research 2014, CCEES 2016, Deloitte 2014

DD18Admin

No Comments

Post a Comment