De positieve (psychologische) effecten van vrijwilligerswerk

De positieve (psychologische) effecten van vrijwilligerswerk

Onderzoek bewijst het: vrijwilligerswerk zorgt voor positieve psychologische effecten! En wat is het effect hiervan op de motivatie en betrokkenheid van medewerkers?

Door de jaren heen is altijd gedacht dat de motivatie van medewerkers afhankelijk was van salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit is slechts ten dele waar want nieuw onderzoek toont aan dat dit slechts een deel is en mogelijk niet eens het belangrijkste deel.

Blijkbaar is het bekende gezegde “het is beter om te geven dan te ontvangen” volkomen waar als het gaat om de motivatie en betrokkenheid van medewerkers.

En hier zijn 2 begrippen van belang; sociale betekenis en ‘sociaal goed doen’.

Sociale betekenis
Als werknemers zijn we voortdurend bezig de vraag te beantwoorden: wie ben ik in deze organisatie, wat is mijn waarde? Dit is een volkomen natuurlijk proces dat alle mensen doen om hun ervaringen te duiden binnen een bepaalde context of organisatie.

‘Sociaal goed doen’ gedrag wordt gedefinieerd als ‘vrijwillig gedrag dat ten goede komt aan een ander’ en komt tot uiting door te delen, doneren en vrijwilligerswerk.

Sociaal van betekenis willen zijn en ‘sociaal goed doen’ komen samen wanneer bedrijven programma’s voor vrijwilligerswerk lanceren. Adam Grant, professor aan de Wharton School en auteur van het aankomende boek ‘Give and Take: A Revolutionary Approach to Success‘ suggereert:

“Door als werkgever werknemers is staat te stellen goed te doen, versterkt de betrokkenheid van medewerkers doordat zij zichzelf van meer sociale betekenis zien.”

Dit is een opmerkelijke bewering. Want als Adam Grant en andere onderzoekers gelijk hebben, dan betekent dit dat de miljarden die bedrijven hebben uitgegeven aan typische secundaire arbeidsvoorwaarden misschien het beoogde effect hebben gemist. In feite kan de ROI van deze voordelen lager zijn dan die van een strategisch vrijwilligersprogramma en dat tegen een fractie van de kosten.

Kortom: het gaat over de hersenen; niet de portemonnee

In een recent artikel gepubliceerd door de New York Academy of Sciences, heeft Jean Decety, auteur van “The Neuroevolution of Empathy”, onderzoek uitgevoerd waaruit het volgende blijkt:

“Het mesolimbische systeem speelt een belangrijke rol bij motivatie en het ervaren van genot. En die ervaring is hetzelfde wanneer individuen een geldelijke beloning ontvangen en wanneer zij zelf kunnen kiezen om geld/tijd te doneren aan een maatschappelijke organisatie.”

Wat Decety ontdekte in zijn studies is dat ‘sociaal goed doen’ dopamine afgeeft en ons een goed gevoel geeft. Dit kan een verklaring zijn waarom het als het ware ingebakken zit in onze hersenen om betekenisvol gedrag te versterken zoals doneren en vrijwilligerswerk. En dat we daardoor door de eeuwen heen zijn geëvolueerd waarbij iedereen van sociale betekenis kan zijn, zelfs als dit je portemonnee raakt.

Wat betekent dit voor bedrijven? De ROI van betekenisvol gedrag

Gezien ons natuurlijk instinct om voor anderen te zorgen, waarderen we juist bedrijven en organisaties waar dit (gewaardeerd voelen) ook het geval is. Niemand wil namelijk het gevoel hebben dat ze gewoon een radartje in het geheel zijn. Mensen en medewerkers willen het gevoel hebben dat ze ertoe doen. En dat ze deel uitmaken van een organisatie die hun in staat stelt om goed te doen.

Wanneer bedrijven ermee begonnen om hun medewerkers ruimte te bieden om van betekenis te kunnen zijn, begrepen ze ‘purpose’ van de organisatie, wat hun rol daarin was en hoe ze daaraan kunnen bijdragen. Dit is wat we noemen ‘betekenisvol goed doen’.

Bij onderzoek in een Fortune 500 bedrijf ontdekte Adam Grant dat de mogelijkheid bieden om goed te doen: “… de toewijding aan het bedrijf versterkte doordat dit betekenisvol gedrag aanwakkerde bij het individu, waardoor zij zich ook betekenisvoller en toegewijder gingen gedragen in hun werk”

Een bedrijfsvrijwilligersprogramma is een praktische stap die bedrijven kunnen nemen om aan te tonen dat zij serieus van betekenis zijn. Hiermee geven ze aan dat ‘betekenisvol en goed-doen gedrag onderdeel is van de cultuur, gewaardeerd en aangemoedigd wordt’. Zodra de medewerkers dit merken en voelen dan zullen zij zich verder ontwikkelen en extra bijdragen aan de algehele productiviteit en uiteindelijk de winstgevendheid.

Wat gebeurt er concreet met medewerkers die actief betrokken zijn bij of deelnemen aan een bedrijfsvrijwilligersprogramma?

1- Ze zijn productiever
Gegeven de positieve effecten van sociaal goed doen en betekenisvol gedrag op het individu en de organisatie, dat is dit een van de sleutels (en mogelijk de ‘loper’) om ziekteverzuim en personeelsverloop te verminderen, de medewerkersbetrokkenheid te stimuleren en te zorgen voor horizontale samenwerking. Dit alles uit zich in toegenomen productiviteit.

2- Hun ethiek wordt versterkt
Wanneer bedrijven haar medewerkers de mogelijkheid bieden om van betekenis te zijn, dan moedigen zij haar mensen aan om zichzelf ook te zien als ethische en betekenisvolle mensen en niet slecht een radartje. Dit morele aspect uit zich o.a. in de beslissingen en keuzes die men neemt.

3- Ze worden dankbaar
Wanneer bedrijven actief een vrijwilligersprogramma hebben dan versterkt dit de emotionele band tussen de medewerkers en het bedrijf. Dit ontstaat doordat het bedrijf de medewerkers faciliteert om als individu van betekenis te zijn en ze ondersteunt om goed te doen. Hun dankbaarheid uit zich in de betrokkenheid.

4- Ze zijn trots
Als je als individu je gewaardeerd voelt, van betekenis bent binnen en buiten de organisatie dan straalt dit af op de organisatie als geheel. Medewerkers die meedoen aan vrijwilligerswerk zijn trots op het effect van hun actie. En deze trots komt tevens tot uiting in de mate waarin men trots is op het bedrijf waar men werkt.

Naast een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de positieve effecten van een vrijwilligersprogramma een niet te onderschatten kracht voor medewerkersbetrokkenheid en trots. En zeker in de tijd een ‘noodzaak’ voor het behouden van je medewerkers.

 

Deze blog is tot stand gekomen met hulp van Chris Jarvis van Realized Worth

 

DD18Admin

No Comments

Post a Comment